இலங்கையில் தங்கம் விலை இன்று
தமிழ் செய்திகள் இன்று இலங்கை

இலங்கையில் தங்கம் விலை இன்று

இன்று நவம்பர் 29, 2023 இலங்கையில் 22 காரட் 8 கிராம் (1 பவுன்) தங்கத்தின் விலை ரூ.165,400 ஆகவும், 24 காரட் 8 கிராம் (1 பவுன்) தங்கத்தின் விலை ரூ.180,000 ஆகவும் காணப்படுகின்றது. ஒரு பவுன் தங்கம் என்பது 8 கிராம் ஆகும். இலங்கையில் தங்கம் […]