அகவிலைப்படி என்றால் என்ன
கல்வி

அகவிலைப்படி என்றால் என்ன

அரசினுடைய நலத்திட்டங்களை பொதுமக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் பெரும் பணியினை செய்பவர்கள் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் ஆவர். இவர்களின் பெரும்பணியை உணர்ந்த அரசு அவர்களின் நலனை தொடர்ந்து பாதுகாத்து வருவதனைக் காணலாம். அரச ஊழியர்களுக்கு வழங்கக் கூடிய சலுகைகள் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு ஏற்றால் போல் […]