நான் விரும்பும் தலைவர் நேரு பேச்சு போட்டி
கல்வி

நான் விரும்பும் தலைவர் நேரு பேச்சு போட்டி

அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த முதற்கண் வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நான் இப்பொழுது எனக்கு பிடித்த தலைவரான இந்தியாவின் புதிய வரலாற்றை துவங்கி வைத்தவரும், குழந்தைகளால் நேரு மாமா என அழைக்கப்படுகின்ற ஜவஹர்லால் நேருவை பற்றியே பேசப்போகின்றேன். பிறப்பும் வாழ்க்கையும் நேரு அவர்கள் 1889 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 14ம் […]