மது ஒழிப்பு வாசகங்கள்
கல்வி

மது ஒழிப்பு வாசகங்கள்

இன்றைய சமூகமானது அழிவை நோக்கிச் செல்வதற்கான பிரதான காரணங்களில் ஒன்று மது பாவனையாகும். இன்று மதுவின் காரணமாக உடல், உள ரீதியான பல்வேறு பாதிப்புக்கள் இடம் பெறுவதோடு மட்டுமல்லாமல் கொலை, கொள்ளை போன்ற பல்வேறு குற்றச்செயல்களும் இடம் பெற்று வருகின்றன. இவ்வாறாக சமூகத்திற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் மதுவினை ஒழிக்க […]