வள்ளலார் ஒரு புரட்சியாளர் கட்டுரை
கல்வி

வள்ளலார் ஒரு புரட்சியாளர் கட்டுரை

தைப்பூசத் திருநாளில் சிறப்பு பெறுபவர்களுள் “வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் நானும் வாடினேன்” என்ற வாசகத்தை கூறிய வள்ளலாரும் ஒருவராக காணப்படுகிறார். வள்ளலார் ஒரு புரட்சியாளர் கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை உருவ வழிபாடுகள், சமய சடங்குகள் என்பவற்றை தவிர்த்து, தனக்குள் ஒளிரும் உள்ளொழியே இறைவன் என குறிப்பிட்டு ஆன்மீகத்தில் […]