காந்தியடிகள் பற்றி சில வரிகள்
கல்வி

காந்தியடிகள் பற்றி சில வரிகள்

அகிம்சை மூலமாக நாட்டை வென்று இந்தியா நாட்டை மீட்டுக் கொடுத்த மகாத்மா காந்தியின் உண்மையான பெயர் மோகனதாஸ் கரம்சந்த் காந்தியாகும். இவர் குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள போர் பந்தர் எனும் ஊரில் பிறந்தார். மகாத்மா காந்தி மிகப் பெரிய மற்றும் சிறந்த தேச பக்தர் ஆவார். காந்தியடிகள் பற்றி […]