வம்சம் வேறு சொல்
கல்வி

வம்சம் வேறு சொல்

இந்த உலகில் பிறந்த அனைவரும் ஏதொவொரு வம்சத்தில் வந்தவர்களே ஆவர். வம்சம் என்பது ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரே மரபணு வழி வந்தவர்களை சுட்டி நிற்கின்றது. மேலும் இன்று தலைமுறை தலைமுறையாக வரும் குடும்பத் தொடர்ச்சியினை காணக்கூடியதாக உள்ளது. இதற்கு காரணம் வம்சமே ஆகும். அன்றுதொட்டு இன்றுவரை எமது […]

கொஞ்சம் வேறு சொல்
கல்வி

கொஞ்சம் வேறு சொல்

கொஞ்சம் என்ற சொல்லானது நாம் அதிகமாக புலக்கத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஓர் சொல்லாகும். கொஞ்சம் என்ற பதமானது சில என்பதனை சுட்டக் கூடிய தொரு பதமாகும். இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக கொஞ்ச நேரத்திற்கு பிறகு வர சொன்னார்கள், பானையில் சோறு கொஞ்சமாக உள்ளது போன்ற வசனங்களை குறிப்பிட முடியும். இந்த கொஞ்சம் […]

மிகுதி வேறு சொல்
கல்வி

மிகுதி வேறு சொல்

மிகுதி என்ற சொல்லானது பல்வேறு வகையான சொற்களில் அழைக்கப்பட்டு வருகின்றது. ஒரு பொருளானது அதிகரித்து காணப்படுமாயின் அதனை மிகுதி என்ற பதத்தின் மூலமாக குறிப்பிட முடியும். அதாவது கூடையில் பழங்கள் மிகுந்து காணப்படுகின்றன. அதேபோன்று மீதியினை சுட்டக் கூடியதாகவும் மிகுதி என்ற பதம் காணப்படுகின்றது. மேலும் நிறைவு பெற்று […]

ரவிக்கை வேறு சொல்
கல்வி

ரவிக்கை வேறு சொல்

ரவிக்கை எனப்படுவது யாதெனில் புடவையின் துணியிலிருந்து தயாரிக்கப்படுவதாகும். இது பெண்கள் தங்கள் மார்பை மறைக்க அணியும் துணியாகும். இன்று ரவிக்கைகளானவை பல்வேறு வடிவங்களில் வடிவமைக்கப்பட்டு வருகின்றது. மேலும் உடம்பின் மேல் பகுதியை மறைக்கும் வகையில் கழுத்துப் பட்டி இல்லாத இறுக்கமாக பெண்கள் அணியும் ஆடையாக ரவிக்கை காணப்படுகின்றது. ரவிக்கை […]

யோகா பற்றிய கட்டுரை
கல்வி

யோகா பற்றிய கட்டுரை

யோகா என்பது இந்தியத் தத்துவத்தில் வேரூன்றிய ஒரு பழமையான மற்றும் சிக்கலான பயிற்சி முறையாகும். இது ஆரம்பத்தில் ஆன்மீக நடைமுறையாகத் தொடங்கியது. ஆனால் தற்போது உடல் மற்றும் மன நலனை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு வழியாகப் பிரபலமாகிவிட்டது. யோகா பற்றிய கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை யோகாவைப் பற்றி முன்னெப்போதும் […]

வளர்ச்சி பாதையில் இந்தியா கட்டுரை
கல்வி

வளர்ச்சி பாதையில் இந்தியா கட்டுரை

உலகில் காணப்படக்கூடிய பல்வேறு நாடுகளுள், பாரிய நிலப்பரப்புகளையும், அதிகமான மக்கள் தொகையையும் கொண்ட நாடுகளில் இந்தியா மிகவும் முக்கியமானதொரு நாடாகும். உலக நாடுகளோடு போட்டி போட்டுக் கொண்டு, வளர்ச்சி பாதையில் துரிதமான நடை போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது நம் நாடு. உலக அரங்கில் முழுமையாக வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளுள் ஒன்றாக […]

வாசித்தேன் வளர்ந்தேன் கட்டுரை
கல்வி

வாசித்தேன் வளர்ந்தேன் கட்டுரை

இந்த உலகில் சாதனைகள் படைத்த ஒவ்வொரு மனிதனும் வாசிப்பு பழக்கம் கொண்டவர்களாகவே காணப்படுகின்றனர். அதாவது ஒரு மனிதனுடைய எண்ணத்தையும், அறிவையும் விருத்தி செய்வதில் வாசிப்பு மகத்தான பங்கை ஆற்றுகின்றது. ஒவ்வொரு மனிதனும் தங்களுடைய அறிவு, சிந்தனை, எண்ணம் என்பவற்றில் மாறுபட்டு காணப்படுகின்றனர். வாசிப்பு என்பது ஒரு மனிதனுக்கு எப்பொழுதும் […]

எங்கள் ஊர் கோவை கட்டுரை
கல்வி

எங்கள் ஊர் கோவை கட்டுரை

உலகம் எவ்வாறு நவீனமயமாகி கொண்டு சென்றாலும் கூட, உலகில் எத்தனையோ நாடுகள் பல்வேறு விதமான புதிய வளர்ச்சியை எட்டினாலும் கூட சொந்த ஊரின் மகிமையை வேறு எங்கும் கண்டு கொள்ள முடியாது. உலகில் எப்பகுதியிலும், எவ்வாறான ஆடம்பரங்களுடனும் வசித்தாலும் சொந்த ஊரில் கிடைக்கும் மகிழ்ச்சி வேறெங்கும் கிடைப்பது ஐயத்துக்குரியதாகும். […]

சமம் வேறு சொல்
கல்வி

சமம் வேறு சொல்

சமம் என்ற சொல்லானது சமத்துவத்தை சுட்டக் கூடியதாகவே காணப்படுகிறது. அந்தவகையில் இவ் உலகில் பிறந்த அனைவரும் சமமானவர்களே என்பதானது சமம் என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டாகும். அதேபோன்று சமம் என்ற சொல்லானது சமன் எனும் வினைச் சொல்லின் பெயர்ச் சொல்லாகவே காணப்படுகிறது. இன்று சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமமானவர்களே என்பதானது இன்று […]

பூஜ்ஜியம் வேறு சொல்
கல்வி

பூஜ்ஜியம் வேறு சொல்

கணிதத்தில் காணப்படும் 0 என்ற எண்ணை குறிக்கும் எண் இலக்கமே பூஜ்ஜியமாகும். அந்த வகையில் இந்த இலக்கமானது மனித பண்பாடு, நாகரீகத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஆதரமாக அமைந்துள்ளது. மேலும் இந்த பூஜ்ஜியமானது பாபிலோனில் எண்களை எழுதும் போது ஓர் இடத்தை நிரப்புவதற்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டது. இதனை வெறும் குறியீடாக கருதாமல் […]