வெற்றி கழகம் or வெற்றிக் கழகம்
சினிமா

வெற்றி கழகம் or வெற்றிக் கழகம்

விஐய் மக்கள் இயக்கமாகச் செயற்பட்டுக் கொண்டிருந்த விஐயின் ரசிகர் மன்றம் அரசியல் கட்சியாக மாறியுள்ளது. அக்கட்சிக்கு “தமிழக வெற்றி கழகம்” எனப் பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை நடிகர் விஐய் தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கம் அறிக்கை மூலம் தெரியப்படுத்தியுள்ளார். வெற்றி கழகம் or வெற்றிக் கழகம் வெற்றி கழகம் […]