புயல் என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

புயல் என்றால் என்ன

உலகில் நிகழும் இயற்கை அழிவுகளில் புயலும் ஒன்றாக உள்ளது. வருடா வருடம் நிகழும் பருவமழை மாற்றங்களைப் போல் புயலும் உலகின் பல நாடுகளிலும் உருவாகுவதை நாம் காண முடிகின்றது. இவ்வாறு உருவாகும் புயலில் சில புயல்கள் மாபெரும் அழிவுகளை ஏற்படுத்துகின்றது, சில சமயங்களில் பெரும் அழிவை ஏற்படுத்தாமலும் கரையைக் […]