ஒளியிழை என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

ஒளியிழை என்றால் என்ன

ஒளியிழையானது நீண்ட வரலாற்றை கொண்டதாகும். இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு 60 ஆண்டுகளாகின்றது. இந்தியாவைச் சேர்ந்த பஞ்சாப் மாநிலத்தின் மோகாவில் 1926 ஆகஸ்ட் 12-ல் பிறந்த நாரிந்தர் என்பவரே ஒளியிழையினைக் கண்டறிந்தவராவர். இதனாலயே இவர் ஒளியிழையின் தந்தை என அழைக்கப்படுகின்றார். இவர் இயற்பியல் விஞ்ஞானி, கண்டுபிடிப்பாளர், கல்வியாளர், எழுத்தாளர், தொழில் முனைவோர் […]