பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு வாசகங்கள்
கல்வி

பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு வாசகங்கள்

சூழலை மாசடையச் செய்வதில் பிளாஸ்டிக்கே பிரதான பங்கினை வகிக்கின்றது. பிளாஸ்டிக் ஆனது இன்று பல்வேறு வகையில் பயன்படுத்தக் கூடியதொரு பாவனையாக மாறியுள்ளது. ஏனெனில் பிளாஸ்டிக்கால் தயாரிக்கப்பட்ட தளபாடங்கள், சமையல் உபகரணங்கள், அலங்கார பொருட்கள் என பல்வேறுபட்ட பொருட்கள் கண்ணைக் கவரும் வண்ணமும், இலகுவாக பாவிக்க கூடியதாகவும் உள்ளது. இதன் […]