வாழ்வின் ஐந்து பருவங்கள்
பொதுவானவை

வாழ்வின் ஐந்து பருவங்கள்

மனித வாழ்வானது பல்வேறு வகையான நிலைகளை உள்ளடக்கியதாக காணப்படுகின்றது. அந்த வகையில் மனித வாழ்வானது ஐந்து படி முறைகளாக அமைந்துள்ளது. வாழ்வின் ஐந்து பருவங்கள் அதாவது ஒரு மனித வாழ்வானது ஐந்து பருவங்களாக காணப்படுகின்றது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவற்றை பின்வருமாறு நோக்கலாம். 1. குழந்தைப் பருவம் (குழந்தை மற்றும் […]

ஏகாதசி என்றால் என்ன
பொதுவானவை

ஏகாதசி என்றால் என்ன

இந்து சமயத்தவர்கள் பின்பற்றும் விரதங்களில் ஒன்றே ஏகாதசி விரதமாகும். ஏனைய விரதங்களை விட மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விரதமாக ஏகாதசி விரதம் காணப்படுகிறது. ஏகாதசி என்றால் என்ன ஏகாதசி என்பது இந்துக்களின் கால கணிப்பின்படி 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை சுழற்சிமுறையில் வருகின்ற ஒரு நாளையே ஏகாதசி […]

கலால் வரி என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

கலால் வரி என்றால் என்ன

வரிகளுள் பிரதானமானதொரு வரியாக இவ் கலால் வரியானது காணப்படுகின்றது. கலால் வரியானது இந்தியாவில் மத்திய அரசினால் இடப்படும் ஒரு வரியாக அமைந்துள்ளதோடு குறிப்பிட்ட நாட்டில் உருவாக்கும் பொருட்களுக்காக விதிக்கப்படும் வரியாக கலால் வரி திகழ்கின்றது. கலால் வரி என்றால் என்ன கலால் வரி என்பது மொத்த விற்பனையாளர்களிடம் இருந்தும் […]

பருப்பொருள் என்றால் என்ன.
உங்களுக்கு தெரியுமா

பருப்பொருள் என்றால் என்ன

எம்மைச் சுற்றி பல்வேறு பொருட்கள் காணப்படுகின்றன அத்தகைய பொருட்களையே பருப்பொருளாக கொள்ள முடியும். பருப்பொருளால் ஆனவற்றையே பொருட்கள் என நாம் அழைக்கின்றோம். பருப்பொருள் என்றால் என்ன பருப்பொருள் எனப்படுவது எம்மைச் சூழவுள்ள திண்ம, திரவ, வாயு போன்ற பொருட்களை உள்ளடக்கியதாக காணப்படுபவையே பருப்பொருள் ஆகும். அதாவது உலகில் காணப்படும் […]

சதுப்பு நிலம் என்றால் என்ன.
உங்களுக்கு தெரியுமா

சதுப்பு நிலம் என்றால் என்ன

சதுப்பு நிலங்கள் இன்று பல்வேறு இடங்களில் அமைந்து காணப்படுகின்றது. அந்த வகையில் சதுப்பு நிலங்கள் உவர்ப்பு மற்றும் தண்ணீர் சதுப்பு நிலங்கள் என இரு வகைகளாக காணப்படுகின்றன. இன்று பல்வேறு வகையில் பூமிக்கு உறுதுணையாக சதுப்பு நிலங்கள் திகழ்கின்றன சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் வகையில் ஒன்றாகும். சதுப்பு […]

இசைப்பாட்டு வேறு சொல்
கல்வி

இசைப்பாட்டு வேறு சொல்

இசைப்பாட்டானது வேதகாலத்தில் இருந்து இன்று வரை முக்கியத்துவம் பெறும் ஒன்றாக உள்ளது. ஆரம்பத்தில் நாட்டார் பாடல், தாலாட்டு, கடவுள் பாட்டு, கும்மி பாட்டு, ஒப்பாரி போன்ற பல வாழ்வியல் அம்சங்களுடன் இணைந்த வகையில் இசைப்பாட்டும் காணப்பட்டது. மேலும் இந்து தெய்வங்களும் இசைக்கருவிகளுடன் காட்சியளிக்கின்றனர். உதாரணமாக, தற்போது உள்ள காலங்களில் […]

கப்பல் வேறு பெயர்கள்
கல்வி

கப்பல் வேறு பெயர்கள்

கப்பல் என்பது ஓர் வாகனமாகும். இது நீரில் பயணிக்க கூடியது. கப்பலானது பொருட்களை ஏற்றி செல்வதற்கும், பயணிகளை ஏற்றி செல்வதற்கும் பயன்படுகின்றது. மேலும் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கும் பயணிக்கின்றன. கப்பலை நிறுத்தி வைப்பதற்கு நங்கூரம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. கப்பலில் நீர் மூழ்கி கப்பல், யுத்தக் கப்பல் போன்றன காணப்படுகின்றன. ஆரம்பத்தில் […]

பயிற்சி செய்தல் வேறு சொல்
கல்வி

பயிற்சி செய்தல் வேறு சொல்

பயிற்சி செய்தல் என்பது ஓர் விடயத்தை மீண்டும் மீண்டும் செய்து அதற்கான அறிவினை வளர்த்து கொள்ளுதலை குறிக்கின்றது. மேலும் பயிற்சி செய்தல் பல வகைகள் உண்டு. அதாவது உடற் பயிற்சி, தியானப் பயிற்சி, இசை பயிற்சி இவ்வாறு நாம் பல விடயங்களை நாம் பயிற்சி செய்கின்றோம். இவ்வாறு பயிற்சி […]

விழிப்புணர்வு வேறு பெயர்கள்
கல்வி

விழிப்புணர்வு வேறு பெயர்கள்

விழிப்புணர்வு என்பது ஏதேனும் ஓர் விடயத்தை குறித்து எச்சரிக்கை செய்தல் அல்லது அது தொடர்பான அறிவினை ஊட்டுதல் ஆகும். அதாவது எமது உரிமைகள் தொடர்பாக மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு வழங்குதல், நோய்கள் தொடர்பாக, சாலை விதிகள் தொடர்பாக, பாதுகாப்பு தொடர்பாக என பல சந்தர்ப்பங்களில் விழிப்புணர்வு செய்யப்படுகின்றது. மேலும் துண்டுபிரசுரங்கள், […]

மழை வேறு சொல்
கல்வி

மழை வேறு சொல்

மழை என்பது இயற்கையின் ஓர் அம்சமாகும். அதாவது பூமியில் இருக்கும் நீரானது ஆவியாதல் மூலம் வளிமன்டலத்தை சென்றடைகின்றது. வளிமண்டலத்தில் இருக்கும் நீராவியானது ஒடுங்கி நீர்ம நிலையை அடைந்து பூமியின் ஈர்ப்பு விசை காரணமாக கீழ் நோக்கி விழுகின்றது. மழையின் வகைகளாக தூறல், மழை, ஆலங்கட்டி போன்றன காணப்படுகின்றன. அத்தோடு […]