பொதுநலவாய அமைப்பு என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

பொதுநலவாய அமைப்பு என்றால் என்ன

ஒரு நோக்கத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒரு ஒப்பந்த்தின் மூலம் குறிப்பிட்ட நாடுகள் இணைந்து உருவாக்கும் ஒழுங்கமைப்பு அமைப்பு எனப்படும். இவ்வாறு அமைப்பில் அங்கத்துவம் வகிக்கும் நாடுகளின் பொருளாதாரம், அரசியல், போக்குவரத்து, கல்வி, கலாசாரம், சமாதானம் போன்ற பல்வேறு விடங்களை நிறைவேற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டு செயற்படும். உலக நாடுகள் தங்கள் […]