சங்க இலக்கிய வரலாறு கட்டுரை
கல்வி

சங்க இலக்கிய வரலாறு கட்டுரை

மொழிகளில் மிகவும் பழமையானது என போற்றப்படும் தமிழ் மொழியானது பல்லாயிரம் வருட கால இலக்கண, இலக்கியங்களை கொண்ட அமைந்ததாகவே காணப்படுகின்றது. தமிழ் மொழியினுடைய இலக்கிய வரலாறு என்பது மிகவும் நீண்ட காலத்துக்குரியதாகவே காணப்படுகின்றது. இதில் முதன்மையான இலக்கிய வரலாற்றுக் காலமாகவே இந்த சங்க காலம் திகழ்கின்றது. சங்க இலக்கிய […]