சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு பற்றிய கட்டுரை
கல்வி

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு பற்றிய கட்டுரை

இயற்கை என்பது இயற்கையால் கிடைக்கப்பெற்ற பெரும் கொடை ஆகும். நம்மை சுற்றியுள்ள சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பது நமது கடமையாகும். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு பற்றிய கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை நாம் வாழும் சுற்றுப்புற சூழலானது தற்போது பல காரணிகளால் மாசடைந்து வருகின்றது. “நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்” எனும் போது […]