வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் பேச்சு போட்டி
கல்வி

வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் பேச்சு போட்டி

அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தினை தெரிவித்து கொள்கின்றேன். வீரத்தின் அடித்தளமாக திகழ்கின்ற வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் பற்றியே இன்று நான் பேசப் போகின்றேன். பிறப்பும் ஆரம்ப கால வாழ்க்கையும் வீரம் என்றாலே எம் கண்முன் தோன்றும் ஒருவராகவே வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் காணப்படுகின்றார். இவர் 1760 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் […]