குவைத் தினார் இலங்கை மதிப்பு

kuwaiti dinar sri lankan rate today

இன்று 29 நவம்பர் 2023 இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் ஒரு குவைத் தினாரின் இலங்கை ரூபாய் மதிப்பு 1069.5219 LKR என பதிவாகியுள்ளது.

அதேநேரம் ஒரு இலங்கை ரூபாவிற்கான குவைத் தினார் மதிப்பு 0.0009 KWD என பதிவாகியுள்ளது.

இன்று குவைத் தினார் இலங்கை மதிப்பு

Date1 KWD > LKR1 LKR > KWD
29.11.20231069.5219 LKR0.0009 KWD

இந்த வாரம் குவைத் தினார் இலங்கை மதிப்பு

Date1 KWD > LKR1 LKR > KWD
29.11.20231069.5219 LKR0.0009 KWD
28.11.20231067.1541 LKR0.0009 KWD
27.11.20231066.3654 LKR0.0009 KWD
24.11.20231065.9621 LKR0.0009 KWD
23.11.20231066.0226 LKR0.0009 KWD
22.11.20231065.9306 LKR0.0009 KWD
21.11.20231065.0256 LKR0.0009 KWD

இலங்கையில் தங்கம் விலை இன்று