சவுதி ரியால் இலங்கை மதிப்பு இன்று

saudi riyal rate sri lanka today

இன்று 29 நவம்பர் 2023 இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் ஒரு சவுதி ரியாலிற்கான இலங்கை ரூபாய் மதிப்பு 87.8527 LKR என பதிவாகியுள்ளது.

அதேநேரம் ஒரு இலங்கை ரூபாவிற்கான சவுதி ரியால் மதிப்பு 0.0114 SAR என பதிவாகியுள்ளது.

இன்று சவுதி ரியால் இலங்கை மதிப்பு

Date1 SAR > LKR1 LKR > SAR
29.11.202387.8527 LKR0.0114 SAR

இந்த வாரம் சவுதி ரியால் இலங்கை மதிப்பு

Date1 SAR > LKR1 LKR > SAR
29.11.202387.8527 LKR0.0114 SAR
28.11.202387.7203 LKR0.0114 SAR
27.11.202387.6526 LKR0.0114 SAR
24.11.202387.6450 LKR0.0114 SAR
23.11.202387.5818 LKR0.0114 SAR
22.11.202387.5572 LKR0.0114 SAR
21.11.202387.4795 LKR0.0114 SAR

கட்டார் ரியால் இலங்கை மதிப்பு

இலங்கையில் தங்கம் விலை இன்று