கட்டார் ரியால் இலங்கை மதிப்பு

qatar riyal sri lankan rupees rate today

இன்று 29 நவம்பர் 2023 மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் ஒரு கட்டார் ரியாலிற்கான இலங்கை ரூபாய் மதிப்பு 90.3990 LKR என பதிவாகியுள்ளது.

அதேநேரம் ஒரு இலங்கை ரூபாவிற்கான கட்டார் ரியால் மதிப்பு 0.0111 QAR என பதிவாகியுள்ளது.

இன்று கட்டார் ரியால் இலங்கை மதிப்பு

Date1 QAR > LKR1 LKR > QAR
29.11.202390.39900.0111

இந்த வாரம் கட்டார் ரியால் இலங்கை மதிப்பு

Date1 QAR > LKR1 LKR > QAR
29.11.202390.39900.0111
28.11.202390.20960.0111
27.11.202390.18210.0111
24.11.202389.93750.0111
23.11.202390.15130.0111
22.11.202390.12100.0111
21.11.202390.03370.0111

இலங்கையில் தங்கம் விலை இன்று