சிறுசேமிப்பு பேச்சு போட்டி
கல்வி

சிறுசேமிப்பு பேச்சு போட்டி

அனைவருக்கும் எனது மனம் கனிந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்து கொள்கின்றேன். சிறுதுளி பெரு வெள்ளம் என்பது ஒரு பழமொழியாகும். சிறியதாக சேமித்து வைக்கும் பழக்கமே என்றாவது ஒரு நாள் பாரிய சேமிப்பிற்கு வழிவகுக்கும் என்ற வகையில் இன்று சிறு சேமிப்பு பற்றியே பேசப்போகிறேன். சிறுசேமிப்பு சிறுசேமிப்பு என்பது நாம் சம்பாதித்த […]