அ பதிவேடு என்றால் என்ன
தமிழ்

அ பதிவேடு என்றால் என்ன

நிலம் என்பது பெரும்பாலான மக்களுக்குச் சொந்தமான மிகவும் மதிப்புமிக்க சொத்துக்களில் ஒன்று எனலாம். இது அந்தஸ்த்தின் குறியீடாகவும், மக்கள் தங்களின் அடுத்த தலைமுறைக்கு சேர்த்து வைக்க ஆசைப்படும் சொத்தாகவும் கருதப்படுகிறது. எனவே, சொத்து வாங்கும் முன் ஆவணங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது மிக முக்கியமானதாகும். அதுமட்டுமின்றி விற்கும் போதும் […]