அப்துல் கலாம் பேச்சுப்போட்டி
கல்வி

அப்துல் கலாம் பேச்சுப்போட்டி

அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்தியாவின் ஏவுகணை நாயகன், மக்களின் ஜனாதிபதி என்றழைக்கப்பட்ட டாக்டர் அப்துல் கலாம் பற்றியே பேசப்போகின்றேன். அப்துல் காலம் அவர்கள் இந்தியாவில் தென்கோடி பகுதியில் ஒன்றான ரமேஸ்வரத்தில் 1931ம் ஆண்டு ஒக்டோபர் 15ம் திகதி பிறந்தார். இவர் ஜைனுலாப்தீன் மற்றும் ஆஷியம்மா […]