பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி
கல்வி

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி

அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தற்கால இலக்கியத்தின் முன்னோடி, தேசியக்கவி, மக்கள் கவிஞர், சிந்துக்கு தந்தை, அமரக்கவி என்ற சிறப்பு பெயர்களால் அழைக்கப்பட்ட பாரதியார் பற்றியே இன்றைய நாளில் பேசப்போகின்றேன். பிறப்பு மகாகவி பாரதியார் 1822ம் ஆண்டு மார்கழி மாதம் 11ம் திகதி எட்டயபுரத்தில் […]