இயற்கை வளங்கள் கட்டுரை
பொதுவானவை

இயற்கை வளங்கள் கட்டுரை

உயிர்களின் பல அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதாகவும் உலகின் நிலைத்தன்மையை பேணுவதாகவும் இயற்கை வளங்கள் காணப்படுகின்றன. இன்று இயற்கை வளங்கள் அழிந்து வருவதை பார்க்கும் போது பெரும் மனவருத்தத்தை தருகின்றது. இயற்கை வளங்கள் கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை இயற்கை எமக்கு அளித்த அரிய கொடை இயற்கை வளங்கள் […]