நேர்மறை எண்ணங்களை வளர்த்துக் கொள்வது எப்படி
வாழ்க்கை

நேர்மறை எண்ணங்களை வளர்த்துக் கொள்வது எப்படி

நேர்மறை எண்ணங்களால் ஒவ்வொரு மனிதரதும் ஆயுட் காலங்கள் அதிகரிக்கின்றது. நேர்மறை எண்ணங்களை அதிகரிப்பதால் மன அழுத்தம் குறைகிறது. இதனால் துன்பங்கள் மற்றும் கவலைகளைத் தாங்கக் கூடிய மன தைரியம் கிடைக்கிறது. இவ்வாறு மனித வாழ்க்கைக்கு நன்மையை தருகின்ற நேர்மறை எண்ணங்களை வளர்ப்பது எப்படி அதற்கான வழிகள் என்ன என்பதை […]