ஓசோன் படலம் என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

ஓசோன் படலம் என்றால் என்ன

நாம் வாழ்கின்ற பூமியானது இயற்கையின் அற்புதமான ஒரு படைப்பாகவே காணப்படுகின்றது. பூமியானது அனைத்து உயிர்களையும் பாதுகாத்து கொண்டு வருகின்றது. அந்த வகையில் இப் பூமியை பாதுகாக்கும் ஒரு படையாக ஓசோன் படை உள்ளது. ஆனால் மனிதனானவன் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மூலம் சுற்றுப்புற சூழலை மாசடையச் செய்கின்றான். இதன் காரணமாக […]