புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு என்றால் என்ன

புயலின் போது பெரிதும் பாதிக்கப்படுவது கடலோரப் பகுதிகள் தான் குறிப்பாக துறைமுகங்கள் அதனை நோக்கி வரும் கப்பல்கள், படகுகள், கடலில் இருந்து கரையினை நோக்கி வருபவர்கள், மீனவர்களை எச்சரிக்கவும், பொது மக்களுக்கு புயல் எச்சரிக்கை விடுக்கவும் துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்படுகின்றது. இந்த பணியினை வானிலை ஆய்வு […]