ரௌத்திரம் என்றால் என்ன
தமிழ்

ரௌத்திரம் என்றால் என்ன

ரௌத்திரம் என்பது சிவனுக்கு ஏற்பட்ட கோபம் ஆகும். அதனை எதிர்க்கும் வல்லமை யாருக்கும் இருக்காது. ரௌத்திரம் என்றால் என்ன ரௌத்திரம் என்பது ஒரு வகையான நியாயக் கோபம் ஆகும். தனக்கோ அல்லது பிறருக்கோ ஒருவராலோ அல்லது பலராலோ அநீதி ஏற்படும் போது பாதிக்கப்பட்டவருக்காக துணிந்து நியாயம் கேட்கும் துணிச்சல் […]