சலனம் என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

சலனம் என்றால் என்ன

அனைவருடைய வாழ்விலும் ஏதோவொரு வகையில் சலனம், சஞ்சலமானது ஏற்படும் என்பதே உண்மையாகும். மனக் குழப்பமின்றி வாழ்தல் என்பது இன்றைய கால கட்டத்தில் அரிதாகவே காணப்படுகின்றது. சலனம் என்றால் என்ன சலனம் என்பது ஒரு விடயத்தில் நிம்மதியில்லாத ஒரு நிலை காணப்படுவதனை குறிக்கின்றது. அதாவது பயம், ஆசை காரணமாக நிம்மதியற்றதாக […]

கேட்டல் என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

கேட்டல் என்றால் என்ன

நாம் ஒரு விடயத்தை சரிவர புரிந்து கொள்வதற்கு கேட்டல் திறனானது அத்தியவசியமானதொன்றாகும். இதன் மூலமாக ஒரு விடயத்தை எம்மால் சரிவர புரிந்து கொள்ள முடியும். கேட்டல் என்றால் என்ன கேட்டல் என்பது மற்றவர்கள் பேசும் போது எழுத்துக்கள், சொற்கள், பொருள் உணர்த்தும் வாக்கியங்கள் ஆகியவற்றை கேட்டலாகும். அதாவது ஒருவர் […]

இயலாமையின் வகைகள்
கல்வி

இயலாமை என்றால் என்ன மற்றும் இயலாமையின் வகைகள்

ஒவ்வொரு மனிதனும் வெவ்வேறு வகையான சிரமங்களுக்கு உட்பட்டு வருகின்றான். இயலாமையானது ஒரு செயலை நிறைவேற்ற முடியாத ஒரு நிலையாக காணப்படுகின்றது. இயலாமை என்றால் என்ன இயலாமை என்பது யாதெனில் ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் பாதிப்பு காரணமாக சராசரி மனிதனை போன்று செயற்பட முடியாத ஒரு நிலையாகும். இயலாமையின் காரணமாக […]

புறநானூறு என்றால் என்ன
கல்வி

புறநானூறு என்றால் என்ன

புறத்தினை சார்ந்த ஒரு சங்கத்தமிழ் நூலாக காணப்படுகின்றது. புறநானூறு மூலமாக சங்க காலத்தில் ஆண்ட அரசர்கள் மற்றும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறைமை பற்றியும் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. புறநானூறு என்றால் என்ன புறநானூறு என்பது ஒரு தொகை நூலாகும். இது 400 பாடல்களை கொண்ட புறத்தினை சார்ந்த ஒரு […]

கோட்டம் என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

கோட்டம் என்றால் என்ன

தரவு தொகுப்பினை பிரதிபலிக்க கூடியதொரு முறைமையாக இது காணப்படுகின்றது. புள்ளியியல் மற்றும் நிகழ்தகவு போன்ற விடயங்களை விளங்கிகொள்வதற்கும் கோட்டமானது துணை புரிகின்றது. கோட்டம் என்றால் என்ன கோட்டம் என்பது நிகழ்தகவு மற்றும் புள்ளியியலில் மெய்மதிப்புறு சமவாய்ப்பு ஒன்றின் சராசரியை பொறுத்து நிகழ்தகவுப் பரவலொன்றில் ஏற்பட்டுள்ள சமச்சீரற்ற தன்மையின் அளவையே […]

படிகம் என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

படிகம் என்றால் என்ன

அலங்கார பாவனைகளுக்கு பிரதானமானதொன்றாக படிகம்கள் பயன்படுகின்றன. இன்று படிகங்களின் பாவனையானது அதிகரித்து காணப்படுகிறது. படிகம் என்றால் என்ன படிகம் எனப்படுவது அணுக்கள், மூலக்கூறுகள், அயன்கள் என்பன ஒழுங்கமைவான முறையில் திரும்ப திரும்ப வரும் வடிவொழுங்கில் முப்பரிமாணங்களிலும் நெருக்கமாக அமைந்துள்ள ஒரு திண்மமே படிகமாகும். இதனை பளிங்கு என்றும் கூற […]

கலாச்சார மூலதனம் என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

கலாச்சார மூலதனம் என்றால் என்ன

கலாச்சார மூலதனமானது இன்று பிரபல்யம் பெற்ற ஒன்றாக காணப்படுகின்றது. இதனூடாக ஒருவரின் கலாச்சார ரீதியான திறமையை வெளிக் கொண்டு வர முடியும். கலாச்சார மூலதனம் என்றால் என்ன கலாச்சார மூலதனம் என்பது யாதெனில் அறிவு, நடத்தை, திறமை போன்றவற்றை உள்ளடக்கியதாகவே கலாச்சார மூலதனம் காணப்படுகின்றது. இது ஒருவரின் கலாச்சார […]

மூன்றாம் பிறை என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

மூன்றாம் பிறை என்றால் என்ன

இந்த மூன்றாம் பிறை நாளில் சந்திர பகவான் வழிபாடானது சிறப்பாக இடம்பெறும். இந்நாளில் பல்வேறு சுபகாரியங்கள் நடந்தேறுவதோடு மன அமைதியும் கிட்டும். மூன்றாம் பிறை என்றால் என்ன மூன்றாம் பிறை என்பது சூரியன் மற்றும் சந்திரனானது ஒரே நேர் கோட்டில் அமையப் பெறுவதோடு மாத்திரமல்லாது ஒவ்வொரு அமாவாசைக்கு பிறகு […]

உணவு வலை என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

உணவு வலை என்றால் என்ன

ஒரு விலங்கானது ஒரு குறிப்பிட்ட வகை உணவினை மாத்திரம் உண்பதில்லை. இது பல பிணைப்புக்களை உள்ளடக்கியதாக காணப்படுகின்றது. இதுவே உணவு வலையாகும். உணவு வலை என்றால் என்ன உணவு வலை என்பது ஆற்றல் மாற்றத்திற்காக நிகழும் எண்ணற்ற உணவுச் சங்கிலித் தொடர்களின் வலை போன்ற அமைப்பே உணவு வலை […]

நேர்முக வர்ணனை என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

நேர்முக வர்ணனை என்றால் என்ன

ஒரு நிகழ்வினை சிறந்த முறையில் அறிந்து கொள்வதற்கு நேர்முக வர்ணணையானது துணை செய்கின்றது. ஒரு விடயத்தினை நாம் குறிப்பிட்ட இடத்தில் இருந்து கொண்டு பார்ப்பது போன்ற உணர்வினை ஏற்படுத்த கூடியதாக நேர்முக வர்ணணையானது காணப்படும். நேர்முக வர்ணனை என்றால் என்ன நேர்முக வர்ணணை என்பது ஒரு நிகழ்வு நடைபெற்று […]