வேதம் என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

வேதம் என்றால் என்ன

வேதங்கள் என்பது மிகப் பழமையானதாகும். வேதங்கள் எழுதப்படாதது என்று கூட கூறலாம். இந்த வேதங்களை “எழுதாக் கற்பு” என்று தமிழ் இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன. வேதங்களானவை உலகம் தோன்றும் முன்பே தோன்றி விட்டன. வேதங்களில் ரிக் வேதம், அதர்வ வேதம், யசூர் வேதம், சாமவேதம் என நான்கு வேதங்கள் உண்டு. […]

நிறைவு போட்டி என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

நிறைவு போட்டி என்றால் என்ன

நடைமுறைப் பேச்சு வழக்கில் அங்காடி அல்லது சந்தை என்ற சொல்லைப் பொருட்களை வாங்குபவர்களும் விற்கின்றவர்களும் கூடுகின்ற ஓர் இடத்தைக் குறிக்கப் பயன்படுத்துகின்றோம். பிரெஞ்சுப் பொருளியலறிஞரான கோர்னாட் “பொருளியளாளர்கள் அங்காடி என்னும் சொல்லால் பொருட்கள் வாங்கப்படுகின்ற விற்கப்படுகின்ற எந்தத் தனியொரு இடத்தையும் குறிப்பிடுவதில்லை. ஆனால் வாங்குவோரும் விற்பவர்களும் ஒருவரோடு மற்றவர் […]

தகவல் தொடர்பு என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

தகவல் தொடர்பு என்றால் என்ன

அறிவியல் சார்ந்த வாழ்க்கைக்கு மட்டுமல்லாது எளிமையான வாழ்க்கைக்கும் அடிப்படையாக தகவல் தொடர்பே அமைந்துள்ளது. இன்று தகவல் தொடர்பானது பல்வேறு வழிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றதனை காணக்கூடியதாக உள்ளது. தகவல் தொடர்பு என்றால் என்ன தகவல் தொடர்பு என்பது ஓரிடத்திலிருந்த தொலைவில் இருக்கும் மற்றொரு இடத்தோடு எமது தகவல்வளை பரிமாரித்துக்கொள்வதற்கு பயன்படுத்தும் […]

நற்செயல் என்றால் என்ன.
பொதுவானவை

நற்செயல் என்றால் என்ன

ஒரு சமூகத்தை நல்வழிப்படுத்துவதில் பிரதானமான தொன்றாக நற்செயல் காணப்படுகின்றது. ஒரு தனிமனிதனானவன் சிறந்து விளங்குவதற்கு நற்செயல்களே உறுதுணையாக அமைகின்றது. தீய எண்ணங்களை களைந்து நல்ல எண்ணங்களை மேலோங்க செய்வதினூடாகவே எம்மை நல்ல விடயங்கள் வந்து சேரும். நற்செயல் என்றால் என்ன நற்செயல் என்பது யாதெனில் தாம் செய்யும் செயலானது […]

தொழிலாளர் தினம் கட்டுரை
கல்வி

தொழிலாளர் தினம் கட்டுரை

உலகினில் கௌரவமிக்க தலைவர்களுக்கு சிலைகளும் அவர்களுக்கென சிறப்பான நாள்களும் கொண்டாடப்படுகின்ற போதும் நாட்டின் முதுகெலும்பாக காணப்படக்கூடிய தொழிலாளர்களை வலுவூட்டும் வகையிலும் அவர்களுக்கான அங்கீகாரத்தை வழங்கும் பொருட்டிலுமே இந்த தொழிலாளர் தினம் ஒவ்வொரு வருடமும் மே முதலாம் திகதி கொண்டாடப்படுகின்றது. இந்த தினத்தில் உழைப்புக்கான முக்கியத்துவம் தொழிலாளர்களுக்கான அங்கீகாரமும் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. […]

அரசு பொருட்காட்சி கட்டுரை
கல்வி

அரசு பொருட்காட்சி கட்டுரை

அரசாங்கத்தினால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடத்தப்படும் ஓர் நிகழ்வாகவே இந்த அரசு பொருட்காட்சி காணப்படுகின்றது. அதாவது எமது இந்திய நாட்டின் பல்வேறு துறைகளும் சங்கமிக்கும் ஓர் ஆட்சி மைதானமாக இந்த பொருட்காட்சி காணப்படும். அரசு பொருட்காட்சி கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை அரசின் பொருட்காட்சி என்பது அரசாங்கத்தினால் ஒரு நகரத்தின் […]

எமது நாடு இலங்கை கட்டுரை
கல்வி

எமது நாடு இலங்கை கட்டுரை

இந்து சமுத்திரத்தில் காணப்படுகின்ற தீவுகளுள் “இந்து சமுத்திரத்தின் முத்து” என வர்ணிக்கப்படுகின்ற எமது நாடான இலங்கை நீர் வளம், நில வளம், மலை வளம், கடல் வளம் என அனைத்து வளங்களும் ஒருங்கே அமையப்பெற்ற எழில்மிகு நாடாகும். எமது நாடு இலங்கை கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை வரலாற்றின் […]