ஆண் பூனை வேறு பெயர்கள்
கல்வி

ஆண் பூனை வேறு பெயர்கள்

இன்று பலரது செல்லப் பிராணிகளுள் ஒன்றாக பூனைகள் திகழ்கின்றன. அந்தவகையில் பூனைகளானவை மனிதர்களோடு அன்பாக பழகக் கூடியதொரு விலங்கினமாகும். மேலும் பூனைகளானவை மனிதனை போன்று அனைத்துண்ணியாக காணப்படுகின்றன. பூனைகளுள் ஆண் பூனைகளை விட பெண் பூனைகள் பெரிதாகவே காணப்படுகின்றமை சிறப்பிற்குரியதாகும். ஆண் பூனை வேறு பெயர்கள் பூனையின் இயல்புகள் […]