எமன் வேறு பெயர்கள்
கல்வி

எமன் வேறு பெயர்கள்

இவ்வுலகில் பிறந்த அனைவருக்கும் இறப்பு என்பது தவிர்க்கமுடியாத ஒன்றாகும். நாம் உலகில் வாழுகின்ற போதே மகிழ்ச்சியாக வாழ்வது சிறந்ததாகும். ஒவ்வொரு மனிதனும் தான் இறந்ததன் பின்னர் சொர்க்கம் அல்லது நரகத்திற்கே செல்வார்கள் என பலரும் நம்புகின்றனர். அந்தவகையில் அனைவரும் சொர்க்கம் செல்லவே ஆசைப்படுவார்கள். ஏனெனில் நரகமானது பயங்கரமானதாக காணப்படும். […]