கம்பரை ஆதரித்த வள்ளல் யார்
தமிழ்

கம்பரை ஆதரித்த வள்ளல் யார்

கம்பரை ஆதரித்த வள்ளல் யார் சடையப்ப வள்ளல் சடையப்ப வள்ளல் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள திருவெண்ணெய் நல்லூரில் சடையப்ப வள்ளல் பிறந்தார். சடையப்பர் இளமைப் பருவத்தில் இருந்தே கொடை வள்ளலாக திகழ்ந்தார். தமிழ்ப் புலவர்கள் மற்றும் தமிழ்க் கவிஞர்களுக்கும் தனது கொடைக் கரத்தை நீட்டினார். பலருக்கும் பல விதமான […]