கல்வி வளர்ச்சி நாள் பேச்சு போட்டி
கல்வி

கல்வி வளர்ச்சி நாள் பேச்சு போட்டி

அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த முதற்கண் வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கல்வி வளர்ச்சியில் அரும் பாடுபட்ட காமராசரின் பிறந்த நாளன்றே கல்வி வளர்ச்சி நாளாக திகழ்கின்றது என்ற வகையில் இன்று நான் கல்வி வளர்ச்சி நாள் பற்றியே பேசப்போகின்றேன். காமராசரும் கல்வியில் ஏற்படுத்தப்பட்ட மாற்றமும் படிக்காத மேதை, கல்வியின் தந்தை, […]