குடியரசு தினம் பற்றிய பேச்சு போட்டி
கல்வி

குடியரசு தினம் பற்றிய பேச்சு போட்டி

அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தினை தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன். அனைத்து இந்தியர்களும் தன்னுடைய நாட்டை சிறப்பாகவும், வளமாகவும் மாற்றுவதற்காக இணைந்து செயற்பட்ட ஒரு தினமான குடியரசு தினம் பற்றி நான் இங்கு பேசப்போகின்றேன். குடியரசு தினம் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு கொண்டுவரப்பட்டதை கொண்டாடப்படும் ஒரு நாளாக குடியரசு தினம் […]