மதி என்பதன் வேறு பெயர்கள்
கல்வி

மதி என்பதன் வேறு பெயர்கள்

இன்றைய உலகமானது பல்வேறு வளர்ச்சிகளை தன்னகத்தே கண்டு வருகின்றது என்ற வகையில் மொழியும் பல வளர்ச்சியை அடைந்து வருகின்றது. மதி என்ற சொல்லானது பல்வேறு பெயர்களை கொண்டமைந்ததாகவே காணப்படுகின்றது. அதாவது பொதுவாக மதியானது அறிவு என்ற பொருளிலே வலம் வருகின்றது. அறிவினை வளர்த்துக்கொள்வது எம் அனைவரினதும் கடமையாகும். ஒரு […]