கொரோனா வைரஸ் பற்றிய கட்டுரை
கல்வி

கொரோனா வைரஸ் பற்றிய கட்டுரை

இரண்டாம் உலகப்போரின் பின்னர் உலகையே பல இன்னல்களுக்கு உட்படுத்திய பாரியதோர் தொற்றுநோய் வைரஸாக கொரோனா காணப்படுகிறது. கொரோனா வைரஸ் பற்றிய கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை கொரோனா வைரசினால் உருவாகியுள்ள உலகளாவிய நோய் தொற்று காரணமாக முன்னொருபோதும் ஏற்பட்டிராத அழிவுகள் ஏற்பட்டு உள்ளது. இந்த கொரோனா வைரஸின் தாக்கமானது […]