கிராமத்தின் சிறப்புகள் கட்டுரை
கல்வி

கிராமத்தின் சிறப்புகள் கட்டுரை

இயற்கை அழகும், செழிப்பும் நிறைந்ததாகவே கிராமங்கள் காணப்படும். கிராமத்தில் வாழக்கூடிய மக்கள் எளிமையான வாழ்க்கையினை வாழ்வதோடு மிகவும் நிம்மதியாகவும், திருப்திகரமாகவும், சந்தோஷமாகவும் வாழ்வதனையும் காணலாம். கிராமத்தின் அமைதியும் இயற்கை சூழலும் யாவையும் ஈர்க்கக் கூடியதாகவே அமைந்து விடும். கிராமத்தின் சிறப்புகள் கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை பசுமை மற்றும் […]