சப்ஜா விதை நன்மைகள்
தமிழ்

சப்ஜா விதை நன்மைகள்

சப்ஜா விதைகள் எள் போன்று கறுப்பு நிறத்தில் காணப்படும். திருநீற்றுப் பச்சை எனப்படும் மூலிகைச் செடியின் விதையே சப்ஜா விதைகள் ஆகும். சப்ஜா விதை எனப்படுவது கறுப்பு நிறத்தில் எள் போன்று காணப்படும். சப்ஜா விதைகளில் ஏராளமான மருத்துவ குணங்கள் காணப்படுகின்றன. இந்த பதிவில் நாம் சப்ஜா விதைகளின் […]