சிவன் நடராஜர் கனவில் வந்தால் என்ன பலன்
ஆன்மிகம்

சிவலிங்கம் கனவில் வந்தால் என்ன பலன்

நம்மில் பெரும்பாலானோர் சிறந்த தூக்கத்தை எதிர்பார்த்தே தூங்கச் செல்கின்றோம். ஆனால் நம்மில் சிலருக்கு அது வரமாக கிடைத்து விடும். ஆனால் அதற்கிடையில் இந்த கனவு என்பது பலருக்கு ஒரு தொந்தரவான விடயமாகக் காணப்படுகின்றது. இன்றைய இந்த பதிவில் நாம் சிவனுடன் தொடர்பான விடயங்கள் கனவில் வந்தால் என்னென்ன பலன்கள் […]