ஆசிரியர் தினம் பேச்சு போட்டி
கல்வி

ஆசிரியர் தினம் பேச்சு போட்டி

அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த முதற்கண் வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அறிவு கண் திறந்து கல்வியை மட்டுமே எமக்கு புகட்டாமல் வாழ்க்கை கல்வியையும் கற்றுத்தந்த ஆசிரியர்களை முன்னிட்டு இன்றைய தினத்தில் ஆசிரியர் தினம் பற்றியே பேசப்போகின்றேன். ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்விலும் ஒரு பிரதானமானதொரு இடத்தினை ஆசிரியர்களே பெற்றுள்ளனர். இன்று நாட்டில் […]