எரித்தல் வேறு பெயர்கள்
கல்வி

எரித்தல் வேறு பெயர்கள்

பொதுவாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் ஒவ்வொரு சொல்லும் பல்வேறுபட்ட பொருள்களை தரக்கூடியனவாகவே திகழ்கின்றன. அந்தவகையில் எரித்தல் என்ற பதமானது தன்னகத்தே வேறு பெயர்களை கொண்டே காணப்படுகின்றமை சிறப்பிற்குரியதாகும். அதாவது எரித்தலானது ஒரு பொருளினை எரிப்பதனை நோக்காக கொண்டே காணப்படுகின்றது. எரித்தல் என்பது எரித்தல் என்பது யாதெனில் ஒரு பொருளையோ அல்லது […]