கலைஞர் கருணாநிதி வரலாறு கட்டுரை
கல்வி

கலைஞர் கருணாநிதி வரலாறு கட்டுரை

முத்தமிழறிஞர் என்று அழைக்கப்டுபவரும் தமிழக முதல்வராக பதவி வகித்தவருமே கலைஞர் கருணாநிதி ஆவார். தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் தன்னுடைய அயராத உழைப்பால் தடம் பதித்தவராக கலைஞர் காணப்படுகின்றார் என்றவகையில் அவரது ஆட்சியானது சிறப்புமிக்கதாகவே திகழ்கின்றது. கலைஞர் கருணாநிதி வரலாறு கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை அரசியல், சினிமா என […]