போதை பொருள் விழிப்புணர்வு பேச்சு போட்டி
கல்வி

போதை பொருள் விழிப்புணர்வு பேச்சு போட்டி

முன்னுரை அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த முதற்கண் வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்றைய உலகில் மனித சமூகத்தை அழிக்கும் ஓர் உயிர் கொல்லியாகவே போதைப்பொருளானது அமைந்துள்ளது. இந்நிலையில் இந்த போதைப்பொருளின் பாவணையிலிருந்து அனைவரையும் காப்பது எமது கடமையாகும் என்ற அடிப்படையில் போதைப்பொருள் விழிப்புணர்வு பற்றியே பேசப்போகின்றேன். போதை பொருள் போதை […]